پارکور ایران پارکور آموزش پارکور کلیپ خارجی پارکور کلیپ ایرانی پارکور عکس پارکور فیلم پارکور باشگاه پارکور گروه پارکور پارکور، هنر حرکت شروع پارکور freerunning parkour Google+


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,435
موضوع‌ها: 1,118
اعضا: 7,476
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 2.57
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.34
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2.28
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1.13
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 6.54
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: mh.swift
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 7%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: هیچ (با 0 ارسال , 0 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها: