پارکور ایران پارکور آموزش پارکور کلیپ خارجی پارکور کلیپ ایرانی پارکور عکس پارکور فیلم پارکور باشگاه پارکور گروه پارکور پارکور، هنر حرکت شروع پارکور freerunning parkour Google+


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,435
موضوع‌ها: 1,119
اعضا: 7,415
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 2.66
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.35
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2.34
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1.14
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 6.54
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Hamedhack008
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 7.04%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: هیچ (با 0 ارسال , 0 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها: