پارکور ایران پارکور آموزش پارکور کلیپ خارجی پارکور کلیپ ایرانی پارکور عکس پارکور فیلم پارکور باشگاه پارکور گروه پارکور پارکور، هنر حرکت شروع پارکور freerunning parkour Google+


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,432
موضوع‌ها: 1,119
اعضا: 7,244
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 2.94
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.39
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 2.52
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1.16
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 6.54
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: پریا
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 7.21%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: هیچ (با 0 ارسال , 0 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها: