پارکور ایران پارکور آموزش پارکور کلیپ خارجی پارکور کلیپ ایرانی پارکور عکس پارکور فیلم پارکور باشگاه پارکور گروه پارکور پارکور، هنر حرکت شروع پارکور freerunning parkour Google+


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,461
موضوع‌ها: 1,143
اعضا: 7,986
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 1.94
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.26
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.83
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1.06
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 6.4
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: tfhjj711@outlook.com
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 6.65%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: هیچ (با 0 ارسال , 0 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها: