پارکور ایران پارکور آموزش پارکور کلیپ خارجی پارکور کلیپ ایرانی پارکور عکس پارکور فیلم پارکور باشگاه پارکور گروه پارکور پارکور، هنر حرکت شروع پارکور freerunning parkour Google+


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 8,474
موضوع‌ها: 1,156
اعضا: 7,640
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 2.1
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.29
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 1.89
تعداد ارسال‌های هر عضو: 1.11
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 6.33
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Aboa
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 6.95%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: هیچ (با 0 ارسال , 0 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها: